Skippa arbetsansökan – välkommen till walk in -rekryteringstillfälle 6.8.

Artikkeli on julkaistu 22.07.2019

Sommar, glass och arbetsplats!

Har du ett mellanår framför dig, letar du efter ett nytt jobb eller är du intresserad av ett deltidsjobb vid sidan om studierna? Är du intresserad av jobb i skola eller inom dagvården? Du kan ha tidigare erfarenhet av att arbeta med barn via tidigare arbete, hobbyverksamhet eller volontärverksamhet. Kanske du studerar eller redan är utbildad inom branschen. Vi på Seure bjuder in dig på vårt walk-in rekryteringstillfälle tisdag 6.8 klockan 14–17 på Seures kontor på adressen Göksgränd 1B.

Du behöver inte fylla i arbetsansökan utan kom på plats och ta med dig CV, identitetsbevis och ett öppet sinne. Du får träffa Seures svenskspråkiga rekryterare och diskutera gällande dina egna arbetsmöjligheter i dagvården och i grundskolan. Vi bjuder på glass åt dig som kommer på plats.

Vad? Walk in -rekryteringtillfälle, jobb utan arbetsansökan
Var? Seures kontor på Göksgränd 1B, 00500 Helsingfors
När? 6.8.2019 klockan 14–17
Blev du intresserad? Kom till platsen och berättä för vän!

Bekanta dig med arbetsmöjligheter som vi har att erbjuda

Vi erbjuder arbete åt sökanden som har fyllt 18 år och har möjlighet att jobba regelbundet antingen några gånger i veckan som inhoppare eller varje dag i våra längre arbetsförhållanden. Vi erbjuder jobb från hösten till slutet av maj 2020 då sommarlovet börjar. Följande höst kör verksamheten igång igen.

Hos Seure kan du jobba enligt egen tidtabell – största delen av våra arbetsförhållanden är inhopparjobb för en eller två dagar, men vi har även längre arbetsförhållanden att erbjuda. Berätta för oss hur mycket du vill arbeta och för hur långt framöver du har möjlighet att binda dig så försöker vi hitta en arbetsmöjlighet som passar just dig. Bekanta dig med arbetsmöjligheterna hos Seure och följa med Mirkka som jobbar på olika daghem.

Ansvarsfullt arbete inom dagvården

Barnskötare och assistenter hos Seure jobbar i olika daghem i Helsingfors, Esbo och Vanda. Arbetsturerna äger rum vardagar mellan klockan 7–17. Det ansvarsfulla jobbet som barnskötare innebär barnskötsel och omsorg, att leda pyssel och lek, att övervaka vid utevistelse och hjälpa barnen med påklädning och mat och samtala med föräldrarna.

Du som arbetar som assistent får hjälpa till i grupperna och hjälpa barn som behöver extra stöd i vardagliga situationer med vård och fostran, till exempel hjälpa till med påklädning och mat, utevistelse eller lek.

Som behörig barnskötare är grundlönen 13,52 €/t och som obehörig 12,26 €/t. Som behörig assistent är 12,39–11,46 €/t. Förutom grundlönen betalar vi erfarenhetstillägg som baserar sig på arbetserfarenhet och 9–14 % semesterersättning enlig arbetserfarenhet.

Assisterande uppgifter i grundskolan

Seure erbjuder jobb som skolassistent i allmän- och smågruppsundervisning. Arbetsturerna äger rum mellan klockan 8–17 och arbetsturerna är vanligen mellan 4–6 timmar långa.

Skolassistentens arbetsuppgifter är mångsidiga och varierar enligt klassens behov. Arbetsuppgifterna kan även gå ut på att hjälpa och stöda en enskild elev eller grupp. Under arbetsdagen kan du även allmänt få hjälpa till i klassen under alla lektioner, så som religionsundervisning och livsåskådning, leda smågrupper, övervaka raster och lunch eller mellanmål och ibland ta emot eller skicka iväg elever som åker med taxitransport till skolan.

En viktig del av jobbet som skolassistent är att fungera som hjälplärare, alltså att stöda elevens inlärning av grundskolans läroämnen. Som skolassistentens arbetspar fungerar klassläraren eller specialklassläraren. Läraren har alltid huvudansvaret för undervisningsarbetet och disciplinen. Skolassistentens ansvar innebär att fungera som en närvarande vuxen. Skolassistenten leder, motiverar och stöder elevens inlärning och utveckling. Ibland hjälper skolassistenten även läraren med att upprätthålla arbetsron i klassen.

Grundlönen som behörig skolassistent är 12,34 €/t och som obehörig 11,98 €/t. Förutom grundlönen betalar vi erfarenhetstillägg som baserar sig på arbetserfarenhet och 9–14 % semesterersättning enligt arbetserfarenhet.