Henkilöstön kehittäminen ja hyvinvointi

Kohti vahvuuksien tunnistamista

Lapseni koulu on mukana valtakunnallisessa ohjelmassa, jossa koulun arjessa toteutetaan vahvuuksien pedagogiikkaa. Se tähtää koulutuksen ja opetuksen sosioemotionaalisen ulottuvuuden vahvistamiseen sekä sitä kautta pedagogisen hyvinvoinnin rakentamiseen. Jos opettajia on aiemmin koulutettu tunnistamaan puutteita ja korjaamaan virheitä, vahvuuksien pedagogiikassa huomio kiinnitetään oppilaan vahvuuksiin ja niiden tukemiseen. Kyseessä on tietoinen päätös tehdä asioita toisin ja tarjota tulevaisuuden […]

Aika on arvokasta – käytä se oikein!

Työtä voidaan tehdä monella eri tavalla; työn jälki voi olla laadukasta, mutta usein tehokkuuden kustannuksella. Vastaavasti työtä voidaan tehdä tehokkaasti, mutta laadun kustannuksella. Järjestelemällä työn eri osa-alueita uudelleen voidaan saavuttaa tilanne, jossa tehokkuus ja työn laatu kohtaavat. Tätä kutsutaan optimoinniksi. Optimointiin liittyy vahvasti tiedon kerääminen ja hyödyntäminen. Täytyy tutkia henkilöstörakennetta ja seurata eri optimointielementtien trendejä […]

Monimuotoisuus voimavarana työyhteisössä

Monikulttuuriset organisaatiot ovat Suomessakin lisääntyneet nopealla tahdilla ja työyhteisöt ovat muuttuneet yhä monimuotoisemmiksi koostuen muun muassa taustoiltaan, uskonnoltaan, koulutukseltaan, iältään, sukupuoleltaan ja persoonallisuudeltaan erilaisista ihmisistä. Monimuotoisuus organisaatiossa on parhaimmillaan suuri rikkaus ja voimavara. Ajattele sitä osaamisen ja luovuuden määrää, jonka taustoiltaan ja ominaisuuksiltaan erilaiset ihmiset yritykseen mukanaan tuovat! Moniäänisyys, erilaiset työskentelytavat ja kokemukset tarjoavat oivan […]

Voiko työn ilon ja asiakkaan edun yhdistää?

Aiemmin kesällä sähköpostiini tupsahti kutsu Esimies & Henkilöstö -tapahtumaan. Siinä Työterveyslaitoksen erikoistutkija Minna Janhonen kertoo, että uutta suuntaa henkilöstöjohtamiselle näyttävät edelläkävijätyöpaikat, jotka ovat nostaneet ihmisten johtamisen ja henkilöstön edun toimintansa keskiöön. Luomalla omille työntekijöille hyvät toimintaedellytykset saadaan tyytyväisiä asiakkaita. Janhonen korostaa, että perinteisesti yhteys organisaation toiminnan ja asiakkaan välillä on nähty toisinpäin: on ajateltu ensin […]

Ethän jätä palautumista yksin loman varaan?

Kesälomakausi on alkanut. Monille meistä se on hyvä tilaisuus kokonaisvaltaiseen palautumiseen työkuormituksesta. Voimme suunnata ajatukset toisaalle työasioista ja sekä aivot että ruumis saavat hetken hengähtää. Loma onkin varsin tärkeä keino rentoutumiseen ja voimavarojen keräämiseen, sillä jo lyhyelläkin lomalla on positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Palautumista ei kuitenkaan kannata jättää yksin loman varaan. Työkuormituksesta palaudutaan […]

Hyvä paha keikkatyö

Oletko koskaan miettinyt, miltä tuntuisi mennä joka päivä uuteen työpaikkaan, kohdata uudet työkaverit ja nopeasti yrittää omaksua työpaikan säännöt ja tavat? Ja tämä tosiaankin tapahtuisi päivittäin tai ainakin useamman kerran viikossa tai kuukaudessa. Ei todellakaan kuulosta helpolta. Minun on myönnettävä, että itsestäni ei tällaiseen olisi. Monelle työntekijälle tämä on kuitenkin arkipäivää. Mikä siis saa ihmiset […]

Ihminen ihmiselle – kohtaamisia arjessa

Uskon, että ihmisen yksi perustarve on tulla kuulluksi ja nähdyksi juuri sellaisina kuin olemme. Erityisesti tämä korostuu alati kiihtyvässä arjessa, jossa kohtaamiset ovat ohikiitäviä ja kiire leimaa tekemistämme. Elämme myös varsin yksilökeskeisessä ajassa, jossa yhteisöt ja kohtaamisen muodot ovat muuttuneet ja jossa digitalisaatio on osa tätä päivää. Monet asiat saa hoidettua netissä tai mobiilissa – […]

Jääkiekossa pelataan voitosta, työelämässä asiakkaalle tuotettavasta arvosta

Reilu vuosi sitten jalkapallon EM-kisojen aikaan innostuin kirjoittamaan unelmajoukkueestani, FC Paras työyhteisö. Tähän aikaan vuodesta on aika vaihtaa jalkapallo jääkiekkoon. Olipa kyseessä joukkue tai työyhteisö, se toimii aina paremmin, kun on yhteinen tavoite ja suunnitelma siihen pääsemiseksi. Kilpaurheilussa tavoite on helppo määritellä. Voitto. Jotta tavoitteeseen päästään, se tulee purkaa pienempiin osiin ja suunnitelmaksi siitä, mitä […]

Miksi rakentaa auto, jos polkupyöräkin riittäisi?

Fyysisten tuotteiden kehittämisestä puhuttaessa on helppoa ymmärtää mitä tehdään. Sinulla on lasi täynnä kuumaa kahvia ja jos yrität nostaa sitä, poltat sormesi. Mutta lisätäänpä lasiin kahva, niin sormesi pysyvät mukavan viileinä. Palvelutuotteiden kehittämisestä puhuminen onkin astetta abstraktimpaa, sillä kahvan lisääminen materiaalittomaan tuotteeseen voi vaikuttaa haastavalta. Molemmissa tapauksissa voidaan kuitenkin noudattaa hyvin pitkälti samaa toimintamallia, jota […]

Kohti itseohjautuvia tiimejä ja itsensä johtamista

Itseohjautuvat tiimit ovat yhä useamman yrityksen menestyksen takana. Monilla aloilla, myös sote-alalla, on esimerkkejä onnistumisista, kun työntekijöiden mahdollisuutta päättää ja ottaa vastuuta on lisätty. Joissakin organisaatioissa on jopa luovuttu kokonaan esimiehistä. Mistä tässä oikein on kyse? Helsingin kaupungin sotessa päätettiin keväällä 2016 luoda uusi malli johtamiselle, koska johtamista kohtaan tuli paljon kritiikkiä: työntekijät ja lähiesimiehet […]