Tjänster enligt kundens behov

Vi ser passionerat på utvecklingen av framtidens personallösningar. Vi tror, att man genom att planera användningen av personalen ur slutkundens perspektiv kan säkerställa att man alltid har rätt människor, på rätt ställe och vid rätt tidpunkt på jobbet. Detta kräver inget hokuspokus – bara en grupp entusiastiska experter och en mångsidig verktygslåda där man hittar lösningarna för arbetsmätning, planering, rekrytering, inhyrning av arbetskraft och andra utmaningar som har med användningen av personal att göra. Som ett icke vinstdrivande företag är vårt viktigaste mål att hjälpa kunderna att lyckas!

När vi planerar och genomför optimala personallösningar för er tillsammans med er och ser till att det finns tillräckligt många anställda, kan ni lägga fokus på er kärnkompetens: på att producera högklassiga tjänster för era kunder – barnen på daghemmen, skoleleverna och åldringarna inom hemvården. Helhetsbetonade personallösningar har även andra fördelar: man sparar in både i personalkostnaderna och i chefernas arbetstid, man kan erbjuda de anställda mångsidiga arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens och man skapar ett mer inspirerande och lyckligare arbetsliv.

Vårt arbete med kunderna kan kristalliseras i ett enda ord – partnerskap. Vårt mål är att vara kundernas strategiska partner och att redan under personalplaneringen sitta på samma sida av bordet med dem. Vi kristalliserade våra tjänster under följande teman:

 • Strategi och utveckling
 • Arbetsforskning och -mätning
 • Optimering av personalanvändningen
 • Inhyrning och rekrytering av arbetskraft
 • Personalförändringssituationer
 • Utveckling av personalen och personalens välbefinnande

 

Kort om Seure

 • Grundades: 1990
 • Ägare: Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, samkommunen HNS, Omnia, Esbo Catering, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy samt A-Tulkkaus Oy
 • Omsättning: drygt 79 miljoner euro (2016)
 • Aktiva anställda: 10 500
 • Arbetsplatser: 3500
 • Nyrekryteringar: 4 100 (2016)
 • Bemannade arbetspass: 510 000 (2016)
 • Största sektorer: social- och hälsovård, bildning, servicebranscher
 • Vanligaste arbetsplatser: daghem, skolor och sjukhus
 • Vanligaste yrkesbeteckningar: närvårdare, barnskötare, arbetare inom målstidstjänsten, sjukskötare, skolassistent, daghemsassistent, anstaltsvårdare, assistent, lokalvårdare och handledare.

 

Intresserad? Kontakta oss!