Arbete som inhoppare passar i många slags livssituationer

Arbete som inhoppare är givande och passar i många slags livssituationer, oavsett om du återgår till arbetslivet, studerar, är pensionär eller varför inte företagare eller arbetssökande. Med arbete som inhoppare får du en extra inkomst och upprätthåller kontakten med arbetslivet.

Arbete som arbetssökande som får en arbetslöshetsförmån

Arbete vid Seure lönar sig även när din huvudsakliga inkomstkälla är en arbetslöshetsförmån. Du kan själv välja när du arbetar och lönen följer alltid kollektivavtalet. När du arbetar som inhoppare med timlön kan du lätt förutse hur mycket du tjänar och när lönen utbetalas. Lönen för arbetet som inhoppare betalas den sista vardagen samma månad för arbetspass gjorda den 1:a–15:e och den 15:e nästa månad för arbetspass gjorda den 16:e–31:a.

Du kan arbeta som inhoppare och samtidigt få jämkad arbetslöshetsförmån för de dagar då du är arbetslös. Du kan tjäna 300 euro per månad utan att inkomsten påverkar arbetslöshetsförmånens belopp.

Exempel: Grundlönen för en kärlvårdare är 11,22 euro per timme och ett typiskt arbetspass är fyra timmar. Om du gör sex arbetspass i månaden får du strax under 300 euro med semesterersättningen medräknad. Eftersom lönen understiger det skyddade beloppet minskar lönen som du tjänar inte din arbetslöshetsförmån och dessutom uppfyller du aktivitetsvillkoret. Om perioden med jämkad arbetslöshetsförmån är fyra veckor, understiger du det skyddade beloppet när du gör fem arbetspass.

Mer information om jämkad arbetslöshetsförmån finns på FPA:s webbplats.

Arbete med arbetstillstånd

Seure är en genuint mångformig arbetsgivare. Vi har 95 olika nationaliteter bland våra anställda. Förutsättningen för att arbeta vid Seure är ett giltigt arbetstillstånd eller annan rätt att arbeta, tillräckliga språkkunskaper och kunnande med avseende på uppgiften samt rätt attityd för arbete som inhoppare. Medborgare i EU/EES-länder behöver inte ha ett arbetstillstånd.

Du ska dessutom ha tillgång till dator eller smarttelefon med vilken du kan boka arbetspass i Keikkanetti. En del av arbetsuppgifterna vid Seure kräver examen, men vi erbjuder även många arbetsuppgifter där till exempel erfarenheten från ett arbetsförsök ger en bra grund för arbete vid Seure. Seure erbjuder även inskolningar där du kan utöka ditt kunnande och får fler inhopparmöjligheter.

Arbete som pensionär

Har du redan blivit avtackad men du har ännu energi kvar för arbete? En erfaren gammal räv är en eftertraktad medarbetare på många arbetsplatser och via Seure kan du arbeta när det passar dig själv. På din ålderspension eller partiella förtida ålderspension tillämpas inga inkomstgränser.

När du arbetar tjänar du in ny pension tills du fyller 68 år. Personer födda efter 1957 tjänar in pension ännu längre.

Arbetet som inhoppare kräver inte nödvändigtvis framförhållning och schemaläggning, utan du kan boka arbetspass till exempel för samma dag. Du bokar arbetspassen i Keikkanetti som används på en dator eller en smarttelefon men den är enkel att använda. Där ser du genast vilka arbetspass Seure har att erbjuda. Med en knapptryckning har du bokat arbetspasset – vad sägs om att ta en arbetsdag idag?

Mer information om arbete som pensionär finns på Kevas webbplats.

Arbete under familjeledigheten

Om du är vårdledig och ditt barn inte deltar i kommunal dagvård kan du få hemvårdsstöd. Du kan arbeta och få hemvårdsstöd samtidigt och lönen som du tjänar in påverkar inte stödbeloppet. Kom ändå ihåg att om du får hemvårdsstödets vårdtillägg påverkar familjens sammanlagda inkomster vårdtilläggets belopp. Föräldrarna kan även arbeta deltid och turas om med att ta hand om barnet. För denna period betalar FPA partiell vårdpenning till båda föräldrarna.

Under perioden med moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning kan du arbeta på söndagar och söckenhelger utan att din lön påverkar dagpenningen.

Läs mer om hemvårdsstödet på FPA:s webbplats.

Arbete som studerande

Du kan tjäna extra inkomster upp till årsinkomstgränsen som FPA har fastställt utan att förlora studiestödet för studerande. Årsinkomstgränsen fastställs enligt antalet månader då du tar ut studiestöd.

Exempel: Om du tar ut studiestöd från januari till maj och från september till december, kan du under ett år tjäna sammanlagt 11 973 euro utan att din lön påverkar studiestödets belopp.

Om dina inkomster överstiger studiestödets inkomstgräns, kan du låta bli att ansöka om studiestöd för några studiemånader, ta tillbaka din ansökan i förväg eller återbetala studiestöd som redan betalats ut i efterhand. Oanvända stödmånader kan du använda senare.

Läs mer om inkomstgränserna för studiestöd på FPA:s webbplats.

Arbete som företagare

Drömmer du om ett företag eller om att vara enskild näringsidkare? Med arbete som inhoppare kan du balansera ekonomi i början av företagandet eller om du bedriver företagsverksamhet på deltid. Titta på videoklippet: Satu Viiala och Laura Tuhkanen är företagare och arbetar som inhoppare.

Kom ihåg att du endast kan arbeta som person via Seure, inte via firma eller eget företag.

Arbete som inhoppare vid sidan av annat arbete

Arbete som inhoppare är ett smidigt sätt att dryga ut kassan och få erfarenhet av nya arbetsplatser. Du kan arbeta som inhoppare vid sidan av deltids- eller heltidsarbete, med beaktande av den nödvändiga vilotiden. Observera också att du inte kan boka ett arbetspass vid samma arbetsplats och på samma dag på det ställe där du jobbar i vanliga fall.