Minne unohtui loppuasiakas?

Artikkeli on julkaistu 19.12.2016

Tyypillinen Seuren asiakas on kaupungin sairaala, joka tilaa Seuresta hoitajan sairastuneen tilalle. Seure järjestää hoitajan paikalle ja sairaalassa hoidetaan työvuoro kunnialla loppuun. Tehtävä suoritettu!

Vai onko? Taataanko tällä järjestelyllä potilaan paras? Voisimmeko keksiä paremman ja laajemman ratkaisun kuin pelkän työntekijän vuokraamisen hätätilanteessa?

Sairaalalla on esimerkiksi voinut olla muutamia kymmeniä varahenkilöitä, jotka on sijoitettu työvuoroihin nopeat syövät hitaat -periaatteella. Nyt on lähdetty kokeilemaan ihan uudenlaista toimintatapaa, jossa Seure sijoittaa varahenkilöstön keskitetysti sovittuja pelisääntöjä noudattaen. Kokemukset kertovat, että samalla kun asiakkaan työaikaa säästyy, varahenkilöstö on entistä paremmin siellä, missä pitääkin. Oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikean ajan, osaamista vastaavassa työssä.

Hyvä alku. Viime kädessä tavoitteena on asiakkaamme asiakkaan – leikkauksesta toipuvan potilaan, hoitoa kotiin saavan ikäihmisen, päiväkodin 3-vuotiaan – tarpeesta liikkeelle lähtevä aukoton ketju. Siinä suunnitellaan ja määritellään, millaista osaamista ja kuinka monta ammattilaista paikalla on milloinkin oltava sekä kuinka työvuorot kokonaisuudessaan sijoitellaan. Avuksi otetaan huolellisesti yhteen sovitetut tietojärjestelmät, robotiikka ja sen automatisointi, mikä automatisoitavissa on. Sen sijaan että esimies käyttää paukkunsa sijaisten haalimiseen hetkeä ennen vuoron alkua, hän voi keskittyä laadukkaan palvelun tuottamiseen ja asiakkaidensa tyytyväisyyteen.

Edessä häämöttävä sote-uudistus ja sen mukanaan tuoma valinnanvapaus edellyttävät, että julkiset toimijat rakentavat palvelutuotannostaan kilpailukykyisen. Se, millaista palvelua asiakas tarvitsee, määrittää, mitä henkilöstön tulee osata ja se taas luo raamit henkilöstön käytölle. Kun tämä paletti suunnitellaan hyvin, saamme laatua, taloudellisuutta ja hyvinvointia.

Koko yhteiskunta hyötyy siitä, että julkisin varoin toteutettavien palvelujen tuottajiin kuuluu sekä yksityisiä, julkisomisteisia että kolmannen sektorin toimijoita. Ne kirittävät toisiaan vaikuttavaan, korkeatasoiseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Seuren ratkaisut tähtäävät siihen, että sen asiakkaat pärjäävät tässä kilpailussa – ja lapset päiväkodissa ja ikäihmiset kotihoidossa saavat ansaitsemansa palvelun.

 

Lue Seuren blogia ja seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä!

Kirjoittaja on huolissaan julkisten sote-toimijoiden kilpailukyvystä ja työskentelee Seuren toimitusjohtajana.