seure avoimet työpaikat keikkatyö määräaikainen työ kokoaikatyö kiertävä työ osa-aikatyö sairaanhoitaja lähihoitaja lastenhoitaja lastentarhanopettaja kokki ruokapalvelutyöntekijä laitoshuoltaja siivooja avustaja helsinki espoo vantaa hus uusimaa päiväkoti koulu sairaala kotihoito erikoissairaanhoito keittiö siivous joustava eläkkeellä opiskelijalle hoitovapaalla

Nimikesuojattujen ja laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoitoluvat Seuressa

Seuren työntekijöiden lääkehoitoon osallistumisen vaatimukset ovat samanlaiset kuin työkohteen omalla henkilökunnalla. Jokainen toimintayksikkö on tehnyt omat lääkehoitosuunnitelmansa Turvallisen lääkehoidon opasta noudattaen. Lääkehoitosuunnitelmassa määritellään ne lääkehoidon tehtävät, joihin terveysalan peruskoulutuksen ja siihen sisältyneiden lääkehoidon opintojen antaman pätevyyden lisäksi pitää olla myös lääkehoitoon oikeuttava toimintayksikkökohtainen lupa. Jos Seuren työntekijä osallistuu luvanvaraisen lääkehoidon toteutukseen, hänellä tulee olla kyseessä olevaan toimintaan oikeuttava kirjallinen lupa.

Käytännössä nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa osallistua lainkaan lääkehoitoon, ellei hänellä ole voimassaolevaa lääkehoitolupaa kyseiseen toimintayksikköön.

Laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen kuvataan toimintayksiköiden lääkehoitosuunnitelmissa.

Työvuorotilausta tehdessään työkohde eli asiakas määrittää, tarvitaanko kyseisessä työvuorossa lääkehoitoluvallista työntekijää. Laillistettujen ammattihenkilöiden lääkehoitoluvasta käytetään yleensä termiä i.v.-lupa ja nimikesuojatuilla ammattihenkilöillä taas puhutaan lääkehoitoluvasta. Työkohde voi myös edellyttää, että työntekijällä on oltava voimassa oleva todistus lääkehoitoluvan teorian eli LOVe- (lääkehoidon osaaminen verkossa) tai LOP (lääkehoidon osaamisen perusteet)-verkkokurssin suorittamisesta, vaikka varsinaista i.v.- tai lääkehoitolupaa ei vaaditakaan.

Mikäli olet nimikesuojattu tai laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja sinulla on

 • voimassa oleva i.v.- tai lääkehoitolupa pääkaupunkiseudulla tai
 • muualla hankittu LOVe- tai LOP-pohjainen lääkehoitolupa tai
 • LOVe- tai LOP-teoria suoritettuna,

esitä lupa kaikkine liitteineen Seuressa. Lupa saattaa käydä sellaisenaan joissakin työkohteissamme tai voimme mahdollisesti käynnistää lääkehoitoluvan muuntoprosessin.

Jos keikkailet aktiivisesti, mutta sinulla ei ole voimassaolevaa i.v- tai lääkehoitolupaa tai lupasi ei sovellu työkohteisiimme, sinulla on Seuren kautta mahdollisuus osallistua lääkehoitolupakoulutukseen ja näin parantaa työmahdollisuuksiasi Seuressa.

Lääkehoitolupakoulutuksen sisältö nimikesuojatuilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä

Lääkehoitolupakoulutus sisältää LOP-verkkokurssin, johon kuuluvat teoria- ja lääkelaskutentit. Tenttiin lukeminen ja itse tentti, joka tehdään valvotusti HUS Henkilöstökoulutuksen Meilahden palvelukeskuksella, tapahtuvat omalla ajalla. Tämän lisäksi suoritetaan käytännön näytöt erillisinä näyttöpäivinä tai keikkojen yhteydessä.

LOP eli lääkehoidon osaamisen perusteet -verkkokurssin sisältö:

 • LOP-teoriatentti. Teoriatentissä on 10 kysymystä, joista vähintään kahdeksaan tulee vastata oikein.
 • LOP-lääkelaskutentti. Tentissä on viisi laskua, joista kaikkiin tulee vastata oikein.
 • PKV-teoriatentti. Tentissä on 15 kysymystä, joista vähintään 12 pitää vastata oikein.

Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä. Hylätyn tentin voi uusia. Katso tenttipäivät tästä linkistä.

Erikoissairaanhoito (HUS), lukuun ottamatta HUS Akuuttia (Malmi ja Haartman), Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä ja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto, lukuun ottamatta kotihoito-osastoa, ovat tällä hetkellä Seuren ainoat työkohteet, jotka eivät edellytä Seuren nimikesuojatuilta terveydenhuollon ammattihenkilöiltä osallistumista lääkehoitoon eli eivät myöskään edellytä lääkehoitolupaa. Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin ja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kotihoito-osaston kohteissa työskentelevät nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt suorittavat PKS-lääkehoitoluvan.

Mitä PKS-lääkehoitolupa tarkoittaa? Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Keravalla (PKS-kunnissa) on noudatettu vuodesta 2014 lähtien yhtenäistä käytäntöä lääkehoitoon liittyvissä nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilöstön koulutus- ja lupakäytännöissä. Tämän on tarkoitus helpottaa hoitohenkilökunnan liikkuvuutta pääkaupunkiseudun kuntien välillä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kun ilmoittaudut Seuren kautta lääkehoitolupakoulutukseen (Keikkanetin etusivulta klikkaamalla Koulutukset tai suoraan tästä linkistä), sinä valitset ensisijaisen kunnan, johon haluat suorittaa luvan. Voit valita, suoritatko luvan Espooseen, Vantaalle vai Helsinkiin. LOP-lääkehoitolupatentin jälkeen suoritat kaikki lääkehoitolupaan liittyvät käytännön näytöt valitsemassasi kunnassa.

Seuressa työskentelevät nimikesuojatut terveydenhuollon ammattihenkilöt (esim. lähihoitajat) suorittavat käytännön näyttöinä kolme luonnollista tietä annettavan lääkkeen jakamisen näyttöä (sisältäen PKV-lääkkeen) ja kolme näyttöä lääkeinjektion antamisesta ihon alle. Nämä ovat näyttöjen vähimmäisvaatimukset. Tämän lisäksi on mahdollista suorittaa muun muassa näyttöjä lääkeinjektion antamisesta lihakseen tai luonnollista tietä annettavan huumausainelääkehoidon (N-lääke) toteuttamisesta sekä lääkkeettömän perusliuosta sisältävän nestepussin vaihtamisesta.

Kun olet suorittanut koulutuskokonaisuuden hyväksytysti, viimeisimmän näyttöpaikan ylilääkäri tai hänen valtuuttamansa lääkäri allekirjoittaa sinulle PKS-lääkehoitoluvan, joka on yleensä voimassa viisi vuotta. Vasta kun olet esittänyt lääkehoitolupasi liitteineen Seuressa, olet oikeutettu työskentelemään sellaisissa työvuoroissa, joissa lupaa edellytetään. Luvan voi tämän jälkeen tarvittaessa muuntaa toiseen PKS-kuntaan. Muunnettava lääkehoitolupa on esitettävä alkuperäisenä.

HUS-lääkehoitolupa: HUS Malmi ja Haartman Akuutissa työskentelevä lähihoitaja on voinut kesästä 2019 alkaen suorittaa Seuren kautta lääkehoitoluvan. Lupa sisältää LOP-verkkokurssisuorituksen lisäksi oikeudet lääkkeiden jakamiseen, lääkkeen antoon potilaalle luonnollista tietä, lääkeinjektio s.c. ja lääkeinjektio i.m. Luvan suorittamiseen liittyvä prosessi on käytännössä samanlainen kuin PKS-luvan suorittamisessa

Laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden lääkehoitoluvan eli i.v.-luvan suorittaminen

Laillistetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille, kuten sairaanhoitajille, luvanvaraista lääkehoitoa on suonensisäisen neste-, lääke- ja verensiirtohoidon toteuttaminen, ääreislaskimokatetrin asettaminen, epiduraalitilaan annettavaan lääkehoitoon osallistuminen sekä rokottaminen.

Lääkehoitolupakoulutus sisältää LOVe-verkkokurssin, johon kuuluvat teoria- ja lääkelaskutentit. Tenttiin lukeminen ja itse tentti, joka tehdään valvotusti HUS Henkilöstökoulutuksen Meilahden palvelukeskuksessa, tapahtuvat omalla ajalla. Tämän lisäksi suoritetaan käytännön näytöt erillisinä näyttöpäivinä.

LOVe-verkkokurssin sisältö:

 • LOP-teoriatentti. Tentissä on 10 kysymystä, joista vähintään kahdeksaan tulee vastata oikein.
 • LOP-lääkelaskutentti. Tentissä on viisi laskua, joista kaikkiin tulee vastata oikein.
 • PKV-teoriatentti. Tentissä 15 kysymystä, joista vähintään 12 pitää vastata oikein.
 • Rokotusosio. Tentissä on 20 kysymystä, joista vähintään 16 tulee vastata oikein.
 • IV – Lääke- ja nestehoito laskimoon -verkkokurssi. Tentissä on 10 kysymystä, joista vähintään kahdeksaan tulee vastata oikein.
 • IV-lääkelaskutentti. Tentissä on viisi laskua, joista kaikkiin tulee vastata oikein.
 • KIPU 1– Kivun lääkehoidon perusteet. Tentissä on 10 kysymystä, joista vähintään kahdeksaan tulee vastata oikein.
 • KIPU 2-Kivun lääkehoito eri tilanteissa. Tentissä on 10 kysymystä, joista vähintään 8 tulee vastata oikein.
 • Verensiirron ABO -verkkokurssi. Erillinen SPR:n tuottama osio. Tästä on myös 10 teoriakysymystä, joista vähintään kahdeksaan tulee vastata oikein.

Yhteensä teet siis yhdeksän tenttiä, jotka suoritat yhdellä kertaa. Hylätyt osiot on mahdollista uusia. Katso tenttipäivät tästä linkistä.

HUS Psykiatrissa on 1.5.2019 alkaen edellytyksenä LOVen Psykiatrian erikoisosio (PSYK) ja HUS Lasten sairaanhoidossa 1.10.2019 alkaen Lasten erikoisosio (LAS). HUS Akuutti -kohteissa keikkailevat työntekijät voivat suorittaa akutologian erikoisosion (AKU). Jos olet suorittanut LOVen perusosiot ja sinulta puuttuu vain PSYK-, LAS- tai AKU -erikoisosio, voit ilmoittautua tästä linkistä (laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt, esim. sairaanhoitajat). Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kotihoitoon keikkailevat laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt (esim. sairaanhoitajat) suorittavat  LOVe lääkehoidon osaaminen verkkokurssin.

Kun ilmoittaudut Seuren kautta i.v.-lupakoulutukseen, sinä valitset, suoritatko luvan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastoon, Espoon tai Vantaan kaupungille tai HUS:n erikoissairaanhoitoon. Jos suoritat kaikki näytöt esimerkiksi Espoon sairaalassa, lupasi allekirjoitetaan Espoon sosiaali- ja terveystoimeen. Lupien käytännön näyttöjen sisältö ja määrät vaihtelevat. Voimassaolevia i.v.-lupia voidaan muuntaa toiseen kuntaan, mutta muuntamisen yhteydessä saatat joutua antamaan lisänäyttöjä.

Kun olet suorittanut LOVe-teorian ja näytöt hyväksytysti, viimeisimmän näyttöpaikan ylilääkäri tai hänen valtuuttamansa lääkäri allekirjoittaa i.v.-luvan, joka on yleensä voimassa 5 vuotta. Vasta kun olet esittänyt alkuperäisen lääkehoitolupasi Seuressa, olet oikeutettu työskentelemään sellaisissa työvuoroissa, joissa lupaa edellytetään.

Lääkehoitolupiin liittyviä termejä

LOVe = lääkehoidon osaaminen verkossa

LOP = lääkehoidon osaamisen perusteet

PKS-lääkehoitolupa = pääkaupunkiseudun yhtenäinen lääkehoitolupa nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille

PKV = pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet

i.v.= intravenous eli laskimonsisäinen lääkeaineen annostelutapa

HUS Henkilöstökoulutus = HUS:n palvelukeskusmallilla toimiva liikelaitos, joka tarjoaa mm. koulutuspalveluja HUS-sairaanhoitopiirille, jäsenkunnille sekä muille julkisille tahoille