Kohti vahvuuksien tunnistamista

Artikkeli on julkaistu 20.09.2017

Lapseni koulu on mukana valtakunnallisessa ohjelmassa, jossa koulun arjessa toteutetaan vahvuuksien pedagogiikkaa. Se tähtää koulutuksen ja opetuksen sosioemotionaalisen ulottuvuuden vahvistamiseen sekä sitä kautta pedagogisen hyvinvoinnin rakentamiseen. Jos opettajia on aiemmin koulutettu tunnistamaan puutteita ja korjaamaan virheitä, vahvuuksien pedagogiikassa huomio kiinnitetään oppilaan vahvuuksiin ja niiden tukemiseen.

Kyseessä on tietoinen päätös tehdä asioita toisin ja tarjota tulevaisuuden aikuisille sellaisia välineitä, jotka vahvistavat itsetuntemukseen, tunteiden säätelyyn ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä taitoja.

Lähestymistapa ammentaa jo hyvin jalansijaa saaneesta positiivisesta psykologiasta. Positiivinen psykologia keskittyy ihmisen vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä niiden vahvistamiseen. Se ei mitätöi ihmisen elämän kriisejä, haasteita tai traumaattisia tilanteita, vaan pyrkii tarkastelemaan niitä eheyttävinä ja kasvattavina kokemuksina. Suuntaus on syntynyt tarjoamaan vaihtoehtoista näkökulmaa perinteiselle, häiriöihin keskittyvälle ja diagnoosikeskeiselle psykologialle.

Myös me yksilöinä voimme keskittyä löytämään vahvuuksia itsestämme. Monelle meistä on edelleen vaikea nimetä asioita, joissa olemme hyviä. Miksi emme siis aloittaisi tarkastelua viimeistään nyt?

Vahvuus voidaan nähdä ominaisuutena, kykynä ja ajattelutapana. Osa luonteen vahvuuksista on synnynnäisesti voimakkaampia, osa muovaantuu elämän saatossa ja osaa voimme harjoittaa. Meillä jokaisella kuitenkin on omat vahvuutemme, potentiaali, ja tietyt jutut, jotka sytyttävät ja joissa pääsemme käyttämään vahvuuksiamme. Tunnistamalla omat vahvuutemme emme vain lisää itsetuntemustamme, vaan myös mahdollisuuksiamme rakentaa itsellemme juuri sen näköistä (työ)elämää kuin haluamme – löytää ne omat jutut. Tämän lisäksi tulemme tietoiseksi niistä piirteistä, joita voimme halutessamme vahvistaa.

Omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa ymmärtämään itsen lisäksi ihmisten erilaisuutta.

Vahvuusajattelun kautta voimme tarkastella sitä, mikä meidät ihmisenä, työntekijänä ja työyhteisön jäsenenä saa kukoistamaan.

Omien henkilökohtaisten vahvuuksien lisäksi voimme tarkastella, mitkä ovat vahvuuksiamme työtiiminä tai yhteisönä. Työyhteisö, jossa jäsenten vahvuudet tiedetään ja otetaan huomioon esimerkiksi työtehtävien jaossa, on työyhteisö, jolla on potentiaali kukoistaa.

Kirjoittaja työskentelee Seuressa henkilöstöasioiden parissa. Syttyy vahvuuksien miettimisestä ja niistä kirjoittamisesta. Varmaan pääsee siinä käyttämään omia vahvuuksiaan.