Tee palvelus itsellesi ja työyhteisöllesi – Katso peiliin

Artikkeli on julkaistu 05.02.2019

Olemme kaikki olleet joskus tilanteessa, jossa olemme eri mieltä asioista. Ristiriidat kuuluvat työelämään ja elämään yleisesti. Asioista saa ja pitääkin olla eri mieltä. Ellemme kykenisi tuomaan esiin eriäviä mielipiteitä, emme löytäisi asioiden ”punaista lankaa”. Vain keskustelemalla ja tuomalla ilmi asioiden kaikkia puolia voi löytää oikean ratkaisun.

Haastavissa tilanteissa on inhimillistä osoittaa sormella muita. Syitä ja syyllisiä voimme etsiä vaikka koko elämämme ajan. Voimme syyttää asioiden tapahtumista tai tapahtumatta jäämisestä muita, mutta meidän on myös kyettävä tarkastelemaan omaakin osuutta tehtävien kulussa.

Toki tosiasiallisen virheen tekijän löytäminen on tietyissä tilanteissa tärkeää. Työyhteisössä tähän ei kuitenkaan ole valtuuksia aivan kellä tahansa – ja syystä.

Syyllisen miettimisen sijaan hedelmällisempää kaikille voi olla myös miettiä, miten itse olisi voinut toimia tilanteessa toisin. Aina on mahdollista katsoa itseään peiliin, tuomitsematta: Toiminko minä oikein, mitä voisin tehdä paremmin? Jos tein väärin, onko minulla ”pokkaa” sanoa epäonnistuneeni tai pyytää anteeksi?

Kehitys loppuu, jos ihminen kuvittelee olevansa valmis.

Tarvitsemme kyvyn huomata oma erheellisyytemme ennen kuin etsimme virheitä muista. Työyhteisö toimii parhaiten, jos sen jäsenet ymmärtävät motiivinsa ja aidosti haluavat auttaa muita ja ymmärtää toisiaan. Ymmärrystä tarvitaan myös silloin, jos mielipiteemme eroavat toisistaan tai vaikka olisimme täysin toistemme vastakohdat.

Yhteistyö lähtee jokaisen omasta toiminnasta, mutta tarvitsemme yhteistyötä kaikilla elämän tasoilla ja yli toimialarajojen. Kukaan ei pärjää yksin tai umpiossa, vaan tarvitsemme toisiamme sekä työelämässä että perheemme ja ystäviemme kanssa. Elääkseen ja voidakseen hyvin yhteisöt tarvitsevat dialogisuutta; Arvostusta, avoimuutta, halua auttaa, yhteistyötä. Yhteen hiileen puhaltamista.

Sillä, kuinka asiat esitetään, on suuri merkitys.

Mieti hetki suhdettasi omaan yhteisöösi. Millaisena siellä näyttäydyt? Miten tuot ristiriitoja esille, ja paljonko teet työtä yhteisön hyvinvoinnin eteen?

Ehkä voit aloittaa pienillä muutoksilla. Jos kiität muita, saatko itse enemmän palautetta? Jos keskustelet työkaveriesi kanssa enemmän epämuodollisesti positiivisessa hengessä, vaikuttaako se myös työnteon ilmapiiriin?

Elämme alati muuttuvassa ajassa ja muutos koskee työelämää vahvasti. Jotta juna kulkee ja pysyy raiteilla, vaatii se talkoohenkeä. ”Kaikkea” ei tarvitse antaa, mutta yhdessä tekemällä ja positiivisella asenteella tuet sekä omaa että yhteisösi hyvinvointia.

Katri työskentelee Seuressa henkilöstökonsulttina.