Eläkepommia purkamassa – osaamispotentiaali hyötykäyttöön

Artikkeli on julkaistu 21.12.2016

Kevan tuoreen eläköitymisennusteen mukaan nykyisistä kuntatyöntekijöistä noin 43 prosenttia jää vanhuuseläkkeelle seuraavan 20 vuoden aikana. Julkisen sektorin työntekijät ovat keskimäärin vanhempia kuin yksityisen sektorin työntekijät ja tämä näkyy selkeästi myös lähivuosien eläköitymistahdissa. Kevan ennusteessa on pyritty huomioimaan myös eläkeuudistuksen vaikutukset eläkkeelle siirtymisiin.

Eläköitymisen myötä valtava määrä osaamista poistuu julkishallinnon tehtävistä. Tämä koskee erityisesti Seuressakin keskiössä olevia hoito- ja opetusalan henkilöitä. Esimerkiksi nykyisistä koko maan lähihoitajista sekä peruskoulujen ja lukioiden opettajista jää lähivuosina vanhuuseläkkeelle arviolta noin 2 500 henkilöä vuosittain.

Eläköitymisen ongelmat eivät tule yllätyksenä

Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen toivoo 20.12. julkaistussa kirjoituksessaan kunnissa lisää huomiota henkilöstöasioihin ja listaa tutut huolenaiheet julkisen alan työntekijöiden ikääntymiseen ja eläköitymiseen liittyen: kysynnän kasvun aiheuttaman kustannusten nousun sekä henkilöstön riittävyyden.

Mistä ratkaisuja eläkepommin purkuun? Ikääntyville työntekijöille täytyy voida tarjota entistä joustavampia ratkaisuja jatkaa työskentelyä. Tämä vaatii kunnissa uudenlaista ajattelua henkilöstösuunnitteluun ja henkilöstön käyttöön. Kuinka saada kaikki potentiaalinen osaaminen käyttöön?

Yhä useampi kokenut ammattilainen haluaa jatkaa töiden parissa eläkkeelläkin, toki itse oman työpäivien määränsä ja työkohteensa määritellen. Tähän keikkatyö Seuressa on tarjonnut jo vuosia hyvän mahdollisuuden. Seuressa on vuoden 2016 aikana työskennellyt 519 yli 65-vuotiasta työntekijää pääkaupunkiseudulla. Vanhin tänä vuonna Seuressa aktiivisesti työskennellyt ammattilainen on 78-vuotias!

Ensi vuonna Seuressa viedään eteenpäin uudenlaista mallia opettajien välitykseen, ehkäpä sitä kautta saamme pääkaupunkiseudun eläkkeelle lähivuosina jäävät opettajat pysymään mukana koulujen arjessa, esimerkiksi sijaisina eri koulujen tarpeiden mukaan.

 

Lue Seuren blogia ja seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä!

Kirjoittaja on Seuren asiakkuusjohtaja, joka jää eläkkeelle aikaisintaan vuonna 2048.