Skolassistenter, grundskolor i Helsingfors och Esbo

Ansökningstiden går ut 30.12.2018

VI SÖKER: skolassistenter som vill jobba som vikarie i svenskspråkiga grundskolor i Helsingfors och Esbo.

Som skolassistent kan du arbeta inom både allmänundervisningen och specialklasser i såväl lågstadiet som högstadiet. Skolassistenten handleder och stöder elevernas inlärning och utveckling tillsammans med läraren. Du kan också jobba som personlig assistent eller ledare i eftermiddasverksamheten.

Som anställd av Seure kan du jobba flexibelt och enligt din egen tidtabell eftersom vikariaten oftast varar en och två dagar i taget. Vi erbjuder även längre anställningar som varar flera månader eller hela läsåret.

Timlönen för behörig skolassistent är 12,08 € och timlönen för obehörig skolassistent är 11,72 €. På grundlönen betalas eventuella tillägg.

VI ERBJUDER
– Möjligheten att arbeta flexibelt enligt din egen tidtabell
– Otaliga arbetsmöjligheter och -platser rumt om huvudstadsregionen
– Ett enastående tillfälle att utveckla ditt eget kunnande genom att bekanta dig med olika arbetsmiljöer
– Ett elektroniskt Keikkanetti-system som underlättar arbetet som vikarie

VI UPPSKATTAR
– God samarbetsförmåga och en flexibel och positiv inställning
– Ett ansvarsfullt, självständigt och människonära arbetssätt
– Mod att ta tag i utmanande situationer

VI FÖRUTSÄTTER
– Lämplig utbildning eller tidigare erfarenhet av att arbeta med barn
– Ett genuint intresse av att arbeta med barn som behöver stöd i undervisningen
– Goda kunskaper i det svenska språket

Seure är ett bemanningsbolag som är samägt av huvudstadsregionens städer och HNS. Vi förmedlar personal till sjukhus, skolor, daghem och andra arbetsplatser. Ungefär 1600 personer arbetar via Seure varje dag.

Bekanta dig med Seure genom att titta på videon:

Seure Henkilöstöpalvelut Oy är en rökfri arbetsplats.