Tarjoamme töitä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Tyypillisimpiä työkohteitamme ovat päiväkodit, koulut ja sairaala- ja terveydenhuollon kohteet. Avoimien tehtävien ajantasaiset kriteerit voit lukea työpaikkailmoituksista.

Yleisimmät Seuren työpaikat

Sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikat

Lähihoitaja

Lähihoitajana voit Seuren kautta työskennellä monipuolisesti eri puolella pääkaupunkiseutua. Keikkoja on myös muualla Uudellamaalla kuten Porvoossa.

Voit työskennellä perusterveydenhuollossa, jossa suurin osa töistä on kotihoidossa, vanhusten hoiva-asumisessa/palvelutaloissa sekä kaupunginsairaaloissa. Keikkoja on tarjolla myös erikoissairaanhoidossa.

Terveydenhuollon puolella on tarjolla monipuolisesti eri pituisia työsuhteita muutaman päivän keikoista toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja öihin, myös viikonloppuvuoroja tarjolla. Voimme räätälöidä hakijan toiveiden mukaan myös pitkäkestoisen työsuhteen tietyllä tuntimäärällä ja vuoropainotuksella.

Lähihoitajalle on töitä tarjolla lisäksi pääkaupunkiseudun peruskouluissa autististen ja kehitysvammaisten lasten opetuksessa. Töitä tehdään tehtävänimikkeillä oppilashoitaja tai erityiskoulunkäyntiavustaja. Kouluissa työsuhteet kestävät yleensä koko lukuvuoden ja lisäksi tarjolla on runsaasti keikkatöitä läpi koulun lukuvuoden.

Rekrytoimme lähihoitajia läpi vuoden. Edellytämme Valviran rekisteröinnin (valmistuneet), tietyissä kohteissa työskentelyyn tartuntatautilain mukaisen rokotesuojan ja lasten parissa työskenteleviltä rikostaustaotteet. Lisäksi moniin työkohteisiin on vaatimuksena lääkehoitolupa (LOVe/LOP-verkkokurssi + näytöt), jota voit lähteä suorittamaan kauttamme heti Seureen työllistyessäsi. Kotihoitoon rekrytoimme myös opiskelijoita, joilla on harjoittelu- tai työkokemusta kotihoidosta.

Tutustu lähihoitajan työhön esittelyvideolla tästä.

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajalle on töitä tarjolla kattavasti joka puolella pääkaupunkiseutua sekä Hyvinkäällä, Porvoossa ja Tuusulassa.

Sairaanhoitajana voit työskennellä perusterveydenhuollossa monipuolisesti erilaisissa kohteissa kuten kaupunginsairaaloissa, kotisairaalassa ja terveysasemilla. Myös erikoissairaanhoidossa on tarjolla monenlaisia töitä ja valittavanasi on osaamisesi mukaan mm. sisätautien, kirurgian, lastensairaanhoidon, psykiatrian, päivystyksen ja tehostetun valvonnan kohteita.

Tarjolla on kattavasti eri pituisia työsuhteita muutaman päivän keikoista toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Työvuorot sijoittuvat aamuun, iltaan ja öihin, myös viikonloppuvuoroja on tarjolla. Voimme räätälöidä hakijan toiveiden mukaan myös pitkäkestoisen työsuhteen tietyllä tuntimäärällä ja vuoropainotuksella. Rekrytoimme sairaanhoitajia läpi vuoden.

Koulutuksen lisäksi sairaanhoitajalla tulee olla keikkakohteeseen sopivaa osaamista sekä tartuntatautilain mukainen rokotesuoja. Lisäksi moniin työkohteisiin vaatimuksena on i.v.-lupa tai ainakin LOVe-verkkokurssin suoritus. Seure voi auttaa luvan hankkimisessa saman tien työllistyessäsi Seureen. Rekrytoimme myös alan opiskelijoita, joilla on harjoittelu- tai työkokemusta erikoissairaanhoidosta tai kaupunkien sairaaloista.

Osastonsihteeri

Osastonsihteerille töitä on tarjolla erityisesti HUS:in kohteissa sekä myös kaupunkien kohteissa Helsingissä ja Vantaalla. Suurin osa töistä on kestoltaan muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Vuorot sijoittuvat pääosin arkiaamuihin. Keikkoja on tarjolla säännöllisesti läpi vuoden ja myös rekrytoimme läpi vuoden osastonsihteerin tehtäviin. HUS-kohteissa osastonsihteerillä tulee olla osaamista erityisesti erikoissairaanhoidon (terveydenhuollon) osastonsihteerin tehtävistä ja potilastietojärjestelmistä.

Röntgenhoitaja

Röntgenhoitajalle töitä on tarjolla muun muassa erikoissairaanhoidon HUS-Kuvantamisen kohteissa. Suurin osa keikoista on kestoltaan lyhyitä muutaman päivän mittaisia ja niitä on tarjolla läpi vuoden. Vuorot sijoittuvat arkisin päiväaikaan. Rekrytoimme röntgenhoitajan tutkinnon suorittaneiden lisäksi myös alan opiskelijoita.

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajalle töitä on tarjolla eniten terveysasemilla, mutta myös neuvoloissa ja kotihoidossa. Kohteita on kaikissa kaupungeissa. Suurin osa keikoista on kestoltaan lyhyitä, muutaman päivän mittaisia. Voimme räätälöidä hakijan toiveiden mukaan myös pitkäkestoisen työsuhteen tietyllä tuntimäärällä. Rekrytoimme terveydenhoitajia läpi vuoden.

Välinehuoltaja

Välinehuoltajan töitä on tarjolla erityisesti erikoissairaanhoidossa HUS:in kohteissa: Meilahden, Jorvin ja Porvoon sairaaloissa, sekä ajoittain myös kaupunkien työkohteissa.

Suurin osa välinehuoltajan töistä on keikkoja, kestoltaan muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Vuorot sijoittuvat arkeen, aamuihin ja iltoihin. Keikkoja on tarjolla säännöllisesti läpi vuoden ja myös rekrytoimme läpi vuoden välinehuoltajan tehtäviin.

Välinehuoltajan tehtäviin edellytämme välinehuoltajan perus- tai ammattitutkintoa. Rekrytoimme myös opiskelijoita, jotka ovat jo tehneet muutamia harjoittelujaksoja.

Lisäksi tarjoamme terveydenhuoltoalan töitä muun muassa: fysioterapeutti, laboratoriohoitaja ja osastonsihteeri.

Varhaiskasvatuksen työpaikat

Lastenhoitaja

Lastenhoitajana voit Seuren kautta työskennellä pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Työkohteina lastenhoitajilla ovat pääsääntöisesti päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit sekä asukas- ja leikkipuistot. Lastenhoitaja vastaa omalta osaltaan lapsen ja lapsiryhmän hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta lapsen ikätason mukaan. Tutustu lastenhoitajan työhön, päiväkoteihin ja työntekijöihin täällä.

Seuressa voit työskennellä myös ryhmäperhepäivähoitajana. Työkohteina ryhmäperhepäivähoitajilla ovat ryhmäperhepäiväkodit, jotka ovat usein päiväkodin erillisryhmiä omissa tiloissaan. Ryhmäperhepäiväkoti on 1-5 -vuotiaille lapsille tarkoitettu varhaiskasvatusta antava yksikkö.
Töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukukauden tai lukuvuoden kestäviin työsuhteisiin. Töitä on runsaasti tarjolla, joten voit räätälöidä sinulle sopivan kokonaisuuden oman aikataulusi mukaan.

Rekrytoimme lastenhoitajia keikkatöihin ja eri pituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin läpi koululukuvuoden, noin heinäkuun puolestavälistä huhtikuun loppuun.

Seuren kautta voit myös työskennellä ruotsinkielisissä päiväkodeissa nimikkeellä barnskötare.

Avustaja

Avustajana voit Seuren kautta työskennellä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien päiväkodeissa. Avustajan työnkuva riippuu lapsiryhmän tarpeista ja työ voi olla joko koko ryhmän avustamista tai yhden tai useamman lapsen henkilökohtaista avustamista. Töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukukauden tai -vuoden kestäviin työsuhteisiin.

Rekrytoimme avustajia jatkuvasti läpi koululukuvuoden, noin heinäkuun puolestavälistä huhtikuun loppuun. Seuraavan lukuvuoden määräaikaisiin työsuhteisiin rekrytoimme myös kesän aikana.

Seuren kautta voit myös työskennellä ruotsinkielisissä päiväkodeissa nimikkeellä assistent.

Varhaiskasvatuksen opettaja

Varhaiskasvatuksen opettajana (ent. lastentarhanopettaja) voit Seuren kautta työskennellä pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Työkohteina varhaiskasvatuksen opettajilla on päiväkodit, asukas- ja leikkipuistot sekä kouluilla toimivat esiopetusryhmät. Töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukukauden tai- vuoden kestäviin työsuhteisiin.

Rekrytoimme varhaiskavatuksen opettajia keikkatöihin ja eri pituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin jatkuvasti läpi koululukuvuoden, noin heinäkuun puolestavälistä huhtikuun loppuun.

Seuren kautta voit myös työskennellä ruotsinkielisissä päiväkodeissa nimikkeellä barnträdgårdslärare.

Opetusalan työpaikat

Koulunkäyntiavustaja

Koulunkäyntiavustajana voit Seuren kautta työskennellä pääkaupunkiseudun peruskouluissa ja iltapäiväkerhoissa. Töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukukauden tai- vuoden kestäviin työsuhteisiin.

Työkohteina on pääkaupunkiseudun peruskoulut ja iltapäiväkerhot. Koulunkäyntiavustaja työskentelee yleisopetuksessa ryhmäavustajana, erityisopetuksen pienryhmissä tai integroitujen, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden henkilökohtaisena avustajana. Lue lisää: Koulunkäyntiavustajan työnkuva ja eri luokkamuodot.

Rekrytoimme koulunkäyntiavustajia keikkatöihin ja pidempiin määräaikaisiin työsuhteisiin läpi koululukuvuoden, noin heinäkuun puolestavälistä huhtikuun loppuun. Haku lukuvuoden 2019-2020 määräaikaisiin työsuhteisiin on alkanut ja jatkuu heinäkuun 2019 loppuun.

Seuren kautta voit myös työskennellä ruotsinkielisissä kouluissa nimikkeellä skolassistent.

Erityiskoulunkäyntiavustaja ja oppilashoitaja

Erityiskoulunkäyntiavustajana ja oppilashoitajana voit Seuren kautta työskennellä pääkaupunkiseudun peruskoulujen autismi- ja kehitysvammaopetuksessa.  Lue lisää kehitysvammaopetuksesta ja koulunkäyntiavustajan työtehtävistä täällä. Töitä on tarjolla yhden päivän sijaisuuksista koko lukukauden tai lukuvuoden kestäviin työsuhteisiin.

Rekrytoimme erityiskoulunkäyntiavustajia ja oppilashoitajia keikkatöihin ja pidempiin määräaikaisiin työsuhteisiin läpi koululukuvuoden, noin heinäkuun puolestavälistä huhtikuun loppuun. Haku lukuvuoden 2019-2020 määräaikaisiin työsuhteisiin on alkanut ja jatkuu heinäkuun 2019 loppuun.

Sijaisopettaja

Sijaisopettajana voit työskennellä Seuren kautta  Helsingin ja Vantaan peruskouluissa ja Espoossa Kilonpuiston koulussa. Tarjoamme yhden tai useamman päivän mittaisia sijaisuuksia.

Sijaisopettajana voit työskennellä luokanopettajana, aineenopettajana tai erityisopettajana. Opettajan työtä on tarjolla sekä alakoulun että yläkoulun puolella. Sijaisopettajien rekrytointi on hiljentynyt kesän viettoon. Aloitamme sijaisten rekrytoinnin seuraavalle lukuvuodelle taas ma 22.7.2019.

Sijaisopettajat tekevät työtä Sijaisopettajapalvelun kautta, jolla työvuorot voi helposti varata laajasta tarjonnasta oman tilanteen mukaan. Sijaisopettajat ovat virkasuhteessa kaupunkiin ja sijaisopettajan työnantaja ja palkanmaksaja on siten kaupunki. Lue lisää Seuren sijaisopettajapalvelusta.

Keittiöalan työpaikat

Ruokapalvelutyöntekijä

Ruokapalvelutyöntekijänä voit Seuren kautta työskennellä Helsingin, Espoon ja Vantaan koulujen, päiväkotien sekä hoitoalan kohteiden keittiöissä. Tehtävä sisältää keittiön avustavia tehtäviä kuten astiahuoltoa, salaatinvalmistusta ja linjastonhoitoa.

Ruokapalvelutyöntekijän keikat ovat pääosin kestoltaan yhdestä päivästä muutamaan päivään. Työvuorot sijoittuvat lähinnä arkipäiviin, kello 7–15 välille.

Rekrytoimme ruokapalvelutyöntekijöitä heinäkuun lopulta huhtikuun loppuun. Edellytämme ruokapalvelutyöntekijältä hygieniapassia ja salmonellatodistusta sekä soveltuvaa keittiöalan työ- tai harjoittelukokemusta tai alan koulutusta.

Ruokapalveluvastaava

Ruokapalveluvastaavana voit Seuren kautta työskennellä Helsingin, Espoon ja Vantaan koulujen ja päiväkotien keittiöissä.

Ruokapalveluvastaavan työnkuva on ruokien kuumennusta sekä aamupalan, salaatin ja välipalan valmistusta. Tehtäviin voi kuulua myös leipomista, tilausten tekoa, elintarvikkeiden vastaanottoa ja varastointia, astiahuoltoa, keittiön ja ruokasalin puhtaanapitoa ja asiakaspalvelua. Työtehtävät vaihtelevat työkohteittain.

Keikat ovat pääosin kestoltaan yhdestä päivästä muutamaan päivään. Työvuorot sijoittuvat lähinnä arkipäiviin, kello 7–15 välille.

Kokki

Työkohteina on Helsingin, Espoon ja Vantaan koulujen, päiväkotien, hoitoalan ja henkilöstöravintoloiden keittiöt.

Kokin työkuva on ruokien valmistusta sekä aamupalan, salaatin ja välipalan valmistusta. Tehtäviin voi kuulua myös leipomista, tilausten tekoa, elintarvikkeiden vastaanottoa ja varastointia, ruokalistojen suunnittelua, astiahuoltoa, keittiön ja ruokasalin puhtaanapitoa ja asiakaspalvelua. Työtehtävät vaihtelevat työkohteittain.

Kokin keikat ovat pääosin kestoltaan yhdestä päivästä muutamaan päivään. Työvuorot sijoittuvat lähinnä arkipäiviin, kello 7–15 välille.

Rekrytoimme kokkeja heinäkuun lopulta huhtikuun loppuun. Edellytämme kokeilta hygieniapassia ja salmonellatodistusta sekä soveltuvaa keittiöalan työ- tai harjoittelukokemusta tai alan koulutusta.

Astiahuoltaja

Astiahuoltajana voit Seuren kautta työskennellä Helsingin, Espoon ja Vantaan koulujen, päiväkotien sekä hoitoalan kohteiden keittiöissä. Tehtävä sisältää lähinnä astiahuoltoa, voit valita työkohteesi asiakkaidemme laajasta keittiöverkostosta, joissa saat tehdä työtehtävääsi kupu-, tunneli-, rae-, pata- ja tappimatto -pesukoneiden kanssa. Päivääsi kuuluu myös muita puhtaanapidon tehtäviä

Astiahuoltajan keikat ovat pääosin kestoltaan yhdestä päivästä muutamaan päivään. Työvuorot sijoittuvat suurimmaksi osaksi arkipäiviin, kello 9–15 välille.

Rekrytoimme astiahuoltajia heinäkuun lopulta huhtikuun loppuun. Edellytämme astiahuoltajalta hygieniapassia ja salmonellatodistusta sekä aiempaa kokemusta astiahuollon tehtävistä. Mikäli aiempaa kokemusta ei ole tai kokemusta ei ole riittävästi, voimme tarjota hakijalle väylää työllistyä Seurelle perehdytyskeikkojen kautta.

Lisäksi tarjoamme ruokapalvelualan töitä muun muassa yhdistelmätyöntekijöille.

Siivous- ja puhtaanapitoalan työpaikat

Laitoshuoltaja

Laitoshuoltajana voit Seuren kautta työskennellä hoitoalan kohteissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Työkuva on ylläpito- ja perussiivousta sekä muita palvelutehtäviä. Palvelutaloissa siivousalueeseen kuuluvat asukkaiden huoneet, yleiset tilat, päivystyspuoli, toimistot, kahvihuone sekä ruokasali. Tehtävä sisältää sekä puhtaanapidon että ruokahuollon tehtäviä.

Suurin osa laitoshuoltajan töistä on keikkoja, kestoltaan yhdestä päivästä muutamaan päivään. Työvuorot sijoittuvat arkipäivien aamu- ja iltavuoroihin, mutta tarjolla on myös viikonloppuvuoroja. Keikkoja on tarjolla säännöllisesti läpi vuoden ja rekrytoimme läpi vuoden laitoshuoltajan tehtäviin. Edellytämme laitoshuoltajalta vastaavaa aiempaa työkokemusta tai alan koulutusta.

Laitoshuoltaja, sairaala

Sairaalatyössä laitoshuoltaja osallistuu sairaalahuolto- ja laitoshygieniapalvelujen puhtaanapitotehtäviin. Lisäksi tehtäviin kuuluu kohteesta riippuen ruokahuollon avustavia tehtäviä ja muita laitoshygieniapalveluja. Aseptisen työjärjestyksen toteutuminen sairaaloiden siivoustyössä on olennaista mikrobien leviämisen ehkäisemiseksi. Laitoshuoltajan on hallittava korkean hygieniatason kriteerit.

Suurin osa töistä on keikkoja, kestoltaan yhdestä päivästä muutamaan päivään. Työvuorot sijoittuvat arkipäivien aamu- ja iltavuoroihin, mutta tarjolla on myös viikonloppuvuoroja. Keikkoja on tarjolla säännöllisesti läpi vuoden ja rekrytoimme läpi vuoden laitoshuoltajan tehtäviin. Edellytämme laitoshuoltajalta vastaavaa aiempaa työkokemusta tai alan koulutusta.

Päiväkotiapulainen

Päiväkotiapulaisena voit Seuren kautta työskennellä Helsingin ja Vantaan päiväkodeissa. Tehtävä sisältää päiväkotitilojen ylläpitosiivousta sekä esimerkiksi vaatehuoltoa.

Päiväkotiapulaisen keikat ovat pääosin kestoltaan yhdestä päivästä muutamaan päivään. Työvuorot sijoittuvat arkipäiviin kello 7-16 välille. Rekrytoimme päiväkotiapulaisia heinäkuun lopulta huhtikuun loppuun. Edellytämme päiväkotiapulaiselta aikaisempaa kokemusta päiväkodin siivouksesta tai päiväkodin siivoukseen rinnastettavaa muuta siivouskokemusta.

Muut työpaikat

Yllä kuvattujen tehtävien lisäksi Seuren kautta voi työllistyä kaupungin muissa tehtävissä, kuten toimisto- ja it-alan tehtävissä, kiinteistönhoiton ja kiinteistönvalvonnan, liikunnan, sosiaali- ja nuorisotyön sekä ja kulttuurityön tehtävissä.

Työllistämme runsaasti myös HR-alan ammattilaisia ja muita asiantuntijoita Seuren toimintoihin. Henkilöstöalan työmahdollisuuksiamme esittelemme täällä.

Avautuvista tehtävistä ilmoitamme avoimissa työpaikoissa sekä Seuren työntekijöiden palvelussa Keikkanetissä erillisillä hauilla.