Author: Johanna Tirri

Kuinka menestyä tulevaisuuden työelämässä?

Työelämän murrosta ei kai kukaan kiellä. Tai no, onko se murros vai jatkumoa kautta aikain tapahtuneelle työelämän muuttumiselle ja kehittymiselle, joka nyt vain muun maailman kehityksen tahdissa on pistänyt pari pykälää suuremman vaihteen päälle? Digitalisaatio, globalisaatio ja datan ylivoima. Miten näiden kanssa pärjää tavallinen tallaaja? Joka puolella mediaa voi lukea, millaista tulevaisuuden työelämä tai johtaminen on. Millä […]

Luotatko Airbnb:hen? Mihin loppuu alustan vastuu?

Erilaiset alustat avaavat uusia mahdollisuuksia elämämme eri sektoreilla toimien kohtaamispaikkoina. Yhdellä on tyhjä huone ja toinen tarvitsee majoitusta; yhdellä on tarve osaavalle työntekijälle ja toisella osaamista ja aikaa tarjolla. Alustoilla luotettavuutta ei tuo yritys, instituutio tai valvova taho, vaan käyttämistään palveluista arvioita antavat alustan käyttäjät. Toisiko läpinäkyvyys siis laatua työhön? Sitä pohdin pari kuukautta takaperin. […]

Peukku, tykkäys, suositus – läpinäkyvyydellä laatua työhön

Osana Sitran 22.8. julkaisemaa Uusi työn markkina -keskustelualoitetta Osmo Soininvaara ehdottaa mahdollisuutta työntekijöiden pisteyttämiseen keinoksi nykyistä edistyksellisempiin työmarkkinoihin. Esimerkkinä toimii Trip Advisor -palvelu, jossa asiakkaat pisteyttävät kokemuksensa mukaan hotelleja ja ravintoloita. Soininvaaran mallissa julkisen pisteytyksen kohteena olisivat työntekijät. ”Silpputyömarkkinat toimisivat olennaisesti paremmin, jos työnantajilla olisi tietoa työntekijän menestyksestä tämän aiemmista työsuhteissa”, Soininvaara toteaa. Kyseessä ei ole […]

Voiko työn ilon ja asiakkaan edun yhdistää?

Aiemmin kesällä sähköpostiini tupsahti kutsu Esimies & Henkilöstö -tapahtumaan. Siinä Työterveyslaitoksen erikoistutkija Minna Janhonen kertoo, että uutta suuntaa henkilöstöjohtamiselle näyttävät edelläkävijätyöpaikat, jotka ovat nostaneet ihmisten johtamisen ja henkilöstön edun toimintansa keskiöön. Luomalla omille työntekijöille hyvät toimintaedellytykset saadaan tyytyväisiä asiakkaita. Janhonen korostaa, että perinteisesti yhteys organisaation toiminnan ja asiakkaan välillä on nähty toisinpäin: on ajateltu ensin […]

Terveydenhuollon säästöpotentiaalia esiin uudenlaisella henkilöstösuunnittelulla

Kuntaliiton Teija Mikkola ja Anu Nemlander kirjoittivat Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla tänään, että terveydenhuollon kustannuksia on mahdollista alentaa nykyisissäkin rakenteissa – erityisesti, jos järjestämisvastuu siirrettäisiin suuremmille kokonaisuuksille. Esimerkiksi HUS:ssa tämä suuruuden ekonomia toimii. Kustannusten sopeuttaminen on helpompaa väestön kasvaessa, päinvastoin kuin alueilla, joilla väestö vanhenee ja vähenee. Ikääntyminen kasvattaa kuntien kustannuksia, mutta toimintaa tehostamalla kasvua voidaan […]

Jääkiekossa pelataan voitosta, työelämässä asiakkaalle tuotettavasta arvosta

Reilu vuosi sitten jalkapallon EM-kisojen aikaan innostuin kirjoittamaan unelmajoukkueestani, FC Paras työyhteisö. Tähän aikaan vuodesta on aika vaihtaa jalkapallo jääkiekkoon. Olipa kyseessä joukkue tai työyhteisö, se toimii aina paremmin, kun on yhteinen tavoite ja suunnitelma siihen pääsemiseksi. Kilpaurheilussa tavoite on helppo määritellä. Voitto. Jotta tavoitteeseen päästään, se tulee purkaa pienempiin osiin ja suunnitelmaksi siitä, mitä […]

Erilaisuus + yhteisöllisyys = tulevaisuuden tuottavuus

Valtioneuvoston uusi raportti Kohti jaettua käsitystä työn tulevaisuudesta kokoaa yhteen tällä hetkellä käynnissä olevia keskusteluja työn tulevaisuudesta sekä työn murroksen muutoskulkuja. Raportissa nousee esiin selkeästi tehokkuuden ja merkityksellisyyden kahtiajako, joka värittää keskustelua tulevaisuuden työstä. Molemmista, sekä tehokkuudesta että merkityksellisyydestä, käytävissä keskusteluissa ytimessä on digitaalisuus. Uudet teknologiat tulee saada nopeasti käyttöön, ja niiden avulla työn tekemisen […]

Empatia synnyttää parempia palveluita

Seuren Rosanna Lahtinen kirjoitti viikko sitten ”Empatia saa työyhteisön loistamaan”-blogitekstissään mainioita sanoja empatian tärkeydestä työyhteisössä. En malta olla jatkamatta ja laajentamatta teemaa, sillä empatia on keskeisessä roolissa myös työyhteisöjen välillä, palveluntarjoajan ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. Empatiassa ei ole kyse monimutkaisesta asiasta, vaan työelämän perustaidosta: kyvystä asettua toisen asemaan tilanteessa kuin tilanteessa. Kuuntelusta sekä halusta auttaa, […]

Tehokkuus – Sanotaan ruma sana niin kuin se on

Julkinen hallinto on tehotonta. Kun palvelut avataan kilpailluille markkinoille, ne saadaan julkisellakin puolella tehokkaammiksi! Tuttua tekstiä, eikö vain? Vähemmällä panoksella pitää saada enemmän aikaan. Tarkoittaako tämä siis, että vähemmällä työntekijämäärällä pitää saada enemmän aikaan? Pitääkö juosta vieläkin nopeammin, pitääkö tehdä vieläkin enemmän asioita yhtä aikaa? Onko lapselle päiväkodissa vieläkin vähemmän aikaa, onko kotihoidossa vielä vähemmän […]

Riittääkö sylillinen euroja riittäviin syleihin?

Helsingin Sanomissa palattiin 5.1. jälleen varhaiskasvatuksen haasteiden pariin. Jutussa haastateltu Satu Järvenkallas edustaa yhtä suurinta Seuren asiakkaista, Helsingin varhaiskasvatusta, jonka kanssa yhteistyö on ollut tiivistä jo vuosia. Vuonna 2015 lakimuutosten tuoma tarve sijaisille pääsi tosiaan hieman yllättämään, mutta syksyllä 2016 Helsingin varhaiskasvatus sai Seuresta 95 lastenhoitajaa 100 tilausta kohden. Kuten Satu toteaa, talous asettaa tietenkin […]