Author: Christoffer Eneberg

Den bästa slumpen

Våren 2012 befann jag mig i en situation där jag skulle påbörja ett 3 månader långt vikariat som klasslärare i ett lågstadium. Före detta hade jag arbetat en tid som tränare för en grupp tonåringar, men jag hade inga planer på att i framtiden arbeta med barn. Jag var på slutrakan av mina idrottsinstruktör studier […]