Author: Annika Lehmus-Sun

Hyvinvoinnin kokonaisvaltaista ymmärrystä kartuttamassa

Kesäkuussa 2016 olin aloittelemassa vuoroa eräällä psykiatrisella tutkimusosastolla. En voinut uskoa, että olin päässyt sellaiseen paikkaan. Osastolla oli kovantason ammattilaisia ja jo ensimmäisten minuuttien aikana pystyi tuntemaan osastolla vallitsevan aidon ja avoimen tunnelman. Tunnelman lisäksi olin suuresti ihastunut siihen, kuinka osaston potilaat ja ammattilaiset arvostivat minun, Seuren keikkalaisena työskentelevän nuorehkon lähihoitajan, ammattitaitoa. Seureen päädyin pitkälti […]