Vuokratyösuhteen vastuut

Koska vuokratyö on kolmikantasuhde, työantajavelvoitteet jakautuvat Seuren ja tilaaja-asiakkaan kesken. Seure ja tilaaja ovat sopineet keskinäiset tilaus- ja toimintaehdot, jossa määritellään sopijaosapuolten noudattamat henkilövuokraukseen liittyvät periaatteet sekä sopijaosapuolten väliset oikeudet ja velvollisuudet.

Käytännössä vastuun jakautuminen Seuren ja tilaaja-asiakkaan välillä merkitsee, että Seurella on työnantajana hallinnollinen vastuu, mutta työnjohdollinen vastuu on työkohteen esimiehellä. Samoin työntekijän velvollisuudet jakautuvat siten, että osa niistä kohdistuu omaan työnantajaan eli Seureen ja osa tilaajayritykseen.

Yksinkertaistetusti työntekijä suorittaa sovitun työtehtävän tilaajakohteessa ja kohde kuittaa sähköisen tuntilistan tehdyistä tunneista. 

Seuren vastuu työnantajana Tilaajan työnjohdolliset vastuut
  • Työsopimuksen solmiminen
  • Työnjohto- ja valvontaoikeus sekä velvollisuus
  • Työntekijän perehdytys palvelussuhteen ehtoihin
  • Työntekijän perehdytys työhön
  • Palkanmaksu
  • Turvallisuusmääräyksien selvittäminen
  • Lakisääteiset työnantajamaksut
  • Tarvittavien laatuvaatimusten selvitys
  • Henkilöstön työterveyshuolto
  • Sähköisen tuntilistan kuittausvelvollisuus aikataulun mukaan