Keikkalaisen perehdytys

Seuren velvollisuutena on keikkalaisen perehdyttäminen työsuhteen ehtoihin, kun taas ammatillisesta perehdytyksestä vastaa työkohteen esimies.

Työkohteessa tapahtuvassa perehdyttämisessä kysymyksessä on ennen muuta välittömästi työn tekemiseen ja sen järjestelyihin liittyvät asiat.

Työkohteen esimiehellä on laaja vastuu. Hän perehdyttää sijaisen päivän työhön ja hänellä on työnjohdollinen vastuu. Hänellä on oikeus ja velvollisuus valvoa työn suorittamista.

Hän myös vastaa siitä, että työympäristö on turvallinen ja kertoo työntekijälle mahdolliset turvallisuuteen kohdistuvat uhat. Seuren keikkalainen kuuluu työkohteen työsuojelun pariin.

Sijaisten vastaanottaminen ja sitouttaminen lyhytkestoiseenkin työhön on merkityksellistä, varsinkin kun työvoimapula kiihtyy monilla aloilla. Työntekijät lähtevät mieluusti uudelleen kohteisiin, joissa heidät on vastaanotettu hyvin ja perehdytetty työn sujumisen kannalta keskeisiin asioihin. On hyvä muistaa, että sijaiset voivat itse päättää, missä työskentelevät.

Huomion arvoista on myös se, että useat Seuren keikkalaiset ovat siirtyneet sopivan tilaisuuden tullen kaupunkien palvelukseen. Hyvä perehdytys antaa hyvän kuvan organisaatiosta työnantajana.