Arbete och arbetskraft från städer till stadsbor

Vikariera via Seure


Närmare 9500 personer jobbar via oss årligen på 3000 olika arbetsplatser såsom skolor, daghem och sjukhus. För arbetssökande erbjuder vi möjlighet till flexibel anställning. Du får själv välja var och när du jobbar bland flera olika alternativ. Genom att vikariera kan du se olika arbetsplatser och knyta kontakter, få omväxling och utveckla ditt yrkeskunnnande. Största delen av arbetsförhållanden är korta, 1-3 dagar långa vikariat, men vi erbjuder också längre vikariat, som kan vara ett helt läsår. Svenskspråkiga vikarier behövs speciellt inom dagvård och skolor.

Om du är intresserad att jobba i finskspråkiga  skolor eller dagis, hittar du information och lediga arbetsplatser här.

 Lediga jobb som är längre än en månad

Inga lediga platser hittades.