Uutiset

Keikkatyö on oma valinta

4.11.2016

Vain 14 prosenttia on valinnut keikkatyön siksi, ettei ole saanut muuta itseä tyydyttävää työtä, selvisi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n työntekijäkyselyssä. Kysely toteutettiin 26.9.–9.10.2016 ja siihen vastasi 2257 Seuren palveluksessa kunta-alalla työskentelevää vuokratyöntekijää.

Sen sijaan 84 prosentille vastaajista keikkatyö on omaan elämäntilanteeseen sopiva tapa työskennellä. Keikkatyötä tehdään Seuressa ensisijaisesti siksi, että halutaan itse määritellä, milloin ollaan töissä ja milloin vapaalla. Kymmenesosa kertoo tekevänsä keikkatyötä, koska ei halua vakituista työsuhdetta.

– Työn tuoma taloudellinen turva on tietenkin tärkeää, mutta yhä enemmän ihmiset arvostavat vapautta, vapaa-aikaa, päätösvaltaa itseään koskien, pohtii Seuren toimitusjohtaja Anne Sivula.

Keikkailemalla hankitaan toki myös lisätuloja jonkin muun ohella: toisen työn (26 %), opiskelun (24 %), hoitovapaan (4 %) tai eläkkeellä olon (10 %). Vastaajista vajaa kymmenesosa oli yli 62-vuotiaita. Ikähaitarin toista päätä edustavat 18–25-vuotiaat, joita oli viidennes vastaajista.

Keikkaillen työskentely ei ole pelkästään tiettyyn elämänvaiheeseen linkittyvä tilapäinen juttu: yli viidennes vastaajista on työskennellyt Seuressa yli neljä vuotta.

– Nähtävissä on myös, että työelämän hektisyys moninaisine haasteineen on monelle peruste siirtyä keikkatyöhön. Silloin on vapaa työyhteisöjen arkiongelmista, voi käydä tekemässä työnsä ikään kuin ”vapaana taiteilijana”, Sivula jatkaa.

Lisää Seuren työntekijäkyselyn tuloksia löytyy tästä linkistä.

Vanhemmat uutiset »

Työskentele opiskelun ohessa

Työskentely hoitovapaalla

Työskentele eläkkeellä