Month: joulukuu 2016

Eläkepommia purkamassa – osaamispotentiaali hyötykäyttöön

Kevan tuoreen eläköitymisennusteen mukaan nykyisistä kuntatyöntekijöistä noin 43 prosenttia jää vanhuuseläkkeelle seuraavan 20 vuoden aikana. Julkisen sektorin työntekijät ovat keskimäärin vanhempia kuin yksityisen sektorin työntekijät ja tämä näkyy selkeästi myös lähivuosien eläköitymistahdissa. Kevan ennusteessa on pyritty huomioimaan myös eläkeuudistuksen vaikutukset eläkkeelle siirtymisiin. Eläköitymisen myötä valtava määrä osaamista poistuu julkishallinnon tehtävistä. Tämä koskee erityisesti Seuressakin keskiössä […]

Minne unohtui loppuasiakas?

Tyypillinen Seuren asiakas on kaupungin sairaala, joka tilaa Seuresta hoitajan sairastuneen tilalle. Seure järjestää hoitajan paikalle ja sairaalassa hoidetaan työvuoro kunnialla loppuun. Tehtävä suoritettu! Vai onko? Taataanko tällä järjestelyllä potilaan paras? Voisimmeko keksiä paremman ja laajemman ratkaisun kuin pelkän työntekijän vuokraamisen hätätilanteessa? Sairaalalla on esimerkiksi voinut olla muutamia kymmeniä varahenkilöitä, jotka on sijoitettu työvuoroihin nopeat […]